Loading...

Vysvetlenie procesu učenia

Príprava

Základnou a jedinou surovinou pre umelú inteligenciu (ďalej len AI) sú dáta. Čím viacej, tým lepšie. Prvou úlohou je teda získať čo najväčšie množstvo dokumentov (údajov) na ktorých sa môže AI učiť. Pre nasledujúci krok trénovanie ale potrebujeme dosiahnut aspoň nejakú úroveň počtu dokumentov, povedzme 100. Najlepšie 100 rôznych dokumentov rovnakého typu - 100 faktúr.

Trénovanie

Po dosiahnutí základného počtu dokumentov prichádza trénovanie. Trénovanie pozostáva z mnohých cyklov učenia. Funguje to tak, že systém v každom cykle zoberie našu vzorku dát, vykoná učenie nad tuto vzorkou za použitia vstupných parametrov (váh). Po ukončení cyklu učenia vypočíta úspešnosť učenia a matematicky upraví parametre (váhy) tak, aby v ďalšom cykle bol úspešnejší. Pri ďalšom cykle teda zopakuje učenie s použitím nových parametrov a vyhodnotí úspešnosť svojho učenia. Ak bola úspešnosť vyššia pokračuje v dolaďovaní parametrov. Ak úspešnosť bola nižšia, vráti parametre na predošlú hodnotu a skúsi upraviť iné váhy. Takéto učenie v cykloch opakuje veľmi veľa krát, až kým nedôjde do stavu, že ďalšou úpravou parametrov (váh) už nezíska takmer žiadnhy posun k lepšiemu.

Vtedy sa trénovanie ukončí a finálne nastavenie parametrov sa uloží ako výstup - model. Takýto model potom sytém DocFlow.ai využije pri automatickom vyťažovaní údajov vo vašich dokumentoch.

Automatické učenie

Systém DocFlow.ai bol navrhnutý tak, aby sa sám dokázal učiť na Vašich najrôznejších dokumentoch. Nakoľko v bežnej praxi pracujeme s roznymi typmi dokumentov (faktúra, bloček, objednávka, zmluva, ...), v kažom z týchto typov potrebujeme hľadať iný druh informácií. Napríklad na faktúre hľadáme informácie o adrese odberateľa/dodávateľa, fakturačné údaje (názov spoločnosti, ičo, dič, ...), platobné informácie (iban, vs, ks, suma), informácie o faktúrovaných položkách, inbformácie o uplatňovaní DPH. Zatiaľ co na zmluve hľadáme len stranu A, stranu B a číslo zmluvy.

Práve preto základným parametrom pri každom dokumente je jeho typ. A pre každý typ sa systém DocFlow.ai naučí prepovedať hľadané informácie. Vždy ked pridáte a skompletizujete nových povedzme 10 dokumentov, systém sa sám preučí. A presne takto funguje neustály proces učenia sa na Vašich dokumentoch. Každým ďalším dokumentom bude úspešnosť predikcií stúpať a Váš model bude stále úspešnejší.

Systém DocFlow.ai zároveň funguje tak, že pokiaľ pre Vaše dokumenty ešte nebol natrénovaný model z dôvodu malého množstva dokumentov (začali ste využívať systém, ale ešte nemáte skompletovaných 100 dokumentov), automaticky Vám ponúkne využívanie univerzálneho predučeného modelu. Tento model je natrénovaný na 5000 nami spracovaných faktúrach. Teda DocFlow.ai Vám pomôže s automatickým vyťažovaním ihneď po registrácii. Nemusíte čakať na automatické preučenie po prvých 100 dokumentoch.

Využitie umelej inteligencie vo vašom podnikaní?

Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme optimalizovať Vaše podnikanie s využitím AI.

Napíšte nám
Hore